Lege sa opp fordi han følte seg uønsket på legevakten

Lege Kåre Løvstakken mener stillingen han var ansatt i, var uønsket av enkelte i ledelsen ved legevakta. ARKIVFOTO

Lege Kåre Løvstakken mener stillingen han var ansatt i, var uønsket av enkelte i ledelsen ved legevakta. ARKIVFOTO

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Bare fem måneder etter at legevakten fikk lege på dagtid, sa legen opp og forsvant. Han hevder at stillingen hans var uønsket av de han skulle jobbe tettest med.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

I november i fjor startet Kåre Løvstakken i jobben som lege ved Sandefjord legevakt. Stillingen ble vedtatt opprettet av det politiske flertallet for rundt ett år siden.Men bare fem måneder etter at han tiltrådte, sluttet Løvstakken.

– Relativt kjapt etter at jeg begynte, fikk jeg vite at de jeg jobbet tettest med, verken ønsket fast ansatt dagtidslege eller 24-timerslegevakt. Slike holdninger gjør det vanskelig å fortsette og å få til den type tjeneste. Det blir for tungt å utvikle dette videre når vi ikke trekker i samme retning, sier Løvstakken til SB.

– Ikke like entusiastisk

Helse- og sosialutvalgsleder Lisbeth Horn Bakken (H) var den som ivret mest for å opprette stillingen som daglegevaktslege. Hun synes det er fryktelig leit at Løvstakken forsvant.

– Han bidro veldig mye på kort tid og var en ressurs som var midt i blinken. Jeg beklager veldig at han sluttet, sier hun.

– Da dere vedtok at legevakten skulle være døgnbemannet møtte dere motstand fra spesielt fastlegene, som mente det var unødvendig ressursbruk å ha slikt tilbud. Hvordan synes du kommuneadministrasjonen, som skal effektuere vedtakene dere fatter, har fulgt opp?

– Vedtaket var politisk initiert og forankret, men det var kanskje ikke like entusiastisk forankret i organisasjonen. Underveis fikk vi dessuten signaler om at folk ikke fikk tilgang på den tjenesten vi bestilte i vedtaket, sier Bakken, som nødig vil gå offentlig i rette med helse- og sosialadministrasjonen.

Høstet erfaringer

Hun påpeker at hun ikke ønsker at en slik situasjon skal gjenta seg, blant annet fordi samhandlingsreformen pålegger kommunen å ha et slikt tilbud fra og med 2016.

– Var det en prematur ansettelse?

– Nei, vi har ikke mer enn tida og veien. Med Løvstakken rakk vi allerede å høste erfaringer, blant annet rundt avklaringssengene. De er jo første ledd i det lokalmedisinske senteret vi jobber med å få til, sier hun.

Nå jobber Løvstakken, som bosatte seg med kone og to barn i Sandefjord fordi han fikk jobben ved legevakta, som lege ved barneavdelingen på Sykehuset i Vestfold i Tønsberg.

– Jeg synes det var trist å forlate legevakta fordi jeg mener prosjektet med 24-timers legevakt er bra. Jeg hadde spennende pasienter og et godt samarbeid med både fastleger og spesialister. Jeg følte at jeg gjorde en god og nyttig jobb, og jeg hadde veldig lyst til å få det til, sier han.

LES OGSÅ: Fastlegeordning under press

Taus

Etatssjef Lise Tanum Aulie ønsker ikke å kommentere samarbeidsklimaet.

– Hvilket samarbeidsklima det var mellom Kåre Løvstakken og hans nærmeste ledelse, ønsker jeg ikke å si noe om da det er av personalmessig karakter, sier helse- og sosialsjef Lise Tanum Aulie.

Hun bekrefter imidlertid langt på vei det Løvstakken selv sier er årsaken til at han sluttet:

– Ja, det var ulike oppfatninger om oppgaver og organisering av daglegevakta, noe som er hans begrunnelse for å si opp. Dette handler imidlertid også om ansvar, forsvarlighet, penger og oppgaver som tilligger spesialisthelsetjenesten og som vi ikke kan ta på oss, sier hun.

Jobbet konstruktivt

Oppfatningen om at administrasjonen ikke har «vært like entusiastisk» og ikke lojalt fulgt opp politiske vedtak, kjenner hun seg ikke igjen i:

– Nei, vi er ansvarlige for å iverksette det de folkevalgte vedtar. Men dette er helt nytt, og det går naturlig nok noe tid til å innarbeide forståelse og rutiner, samt å justere driften, sier Aulie. Hun påpeker at dette vil de folkevalgte få mer informasjon om i saken som legges fram for helse- og sosialutvalget 22. mai.

– Slik får de et saklig vurderingsgrunnlag, sier etatssjefen.  

Til Løvstakkens utsagn om at hans funksjon var uønsket, sier hun dette: 

– Det er riktig at fagledelsen ved legevakta ikke støttet forslaget om det før det ble besluttet. Men etter vedtaket er det min oppfatning at legevaktsledelsen har jobbet konstruktivt for å få det til, sier hun, og forsikrer at  stillingen skal utlyses på nytt.

Artikkeltags