Les forslagene til kommune-kutt

Ordfører Bjørn Ole Gleditsch (H) og hans partifeller, er svært opptatt av å bedre kommunens investeringsevne. Han sier at skulle revidert budsjett i mai bedre situasjonen, så ønsker han likevel ikke å slakke opp i forslagene til kutt og innsparing. Foto: Atle Møller

Ordfører Bjørn Ole Gleditsch (H) og hans partifeller, er svært opptatt av å bedre kommunens investeringsevne. Han sier at skulle revidert budsjett i mai bedre situasjonen, så ønsker han likevel ikke å slakke opp i forslagene til kutt og innsparing. Foto: Atle Møller

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Kommunens innbyggere kan nå begynne å danne seg et bilde av hvordan budsjettkuttene vil ramme oss fra neste år.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

2012 var knapt én måned gammel da rådmannen nedsatte et såkalt ad hoc-utvalg bestående av representanter fra de politiske partiene. Med bistand fra administrasjonen fikk de følgende tunge oppgave: vend hver stein i kommunen, og kom med forslag til hvordan vi hvert år fra 2013 kan spare inn 72 millioner kroner i kommunebudsjettet.

Fredet poster

Siden den gang har det vært spekulert mye i hvordan kuttene vil ramme. Både i Sandefjords Blads spalter og ikke minst der ute blant kommunens ansatte og blant brukerne av kommunens tjenestetilbud.

For en snau uke siden gikk politikerne langt i å frede enkelte poster i budsjettet:

  • Ingen ansatte skal sies opp.
  • Ingen sykehjemsplasser vil forsvinne.
  • Sosialmedisinsk senter skal fortsette som før.
  • Tiltaksbasen for ungdom med rusproblemer skal bestå.
  • Senterdriften skal ikke rammes.
  • Driften av Varden grendehus skal fortsette som før.
  • Sandefjord kommune opprettholder ordningen med kantsteinsparkering.
  • Tilskuddsordningen til frivillige lag og foreninger blir ikke berørt.

Konkret fra Høyre

Tirsdag samlet ad hoc-utvalget seg en siste gang, nå for å fortelle hvor de skal kutte og hvor de skal spare inn.

– Vi har lagt opp til en større innsparing enn de 72 millionene rådmannen ba om. Som vi ser så har vi behov for å komme litt ovenpå, og derfor vil vi øke kommunens investeringsevne, sa ordfører Bjørn Ole Gleditsch.

For å få til det, foreslår partiet å selge kommunale tomteområder i betydelig grad. Deres forslag til kutt/innsparinger utgjør til sammen rundt 102 millioner kroner.

Høyre, som var det eneste partiet som kom med helt konkrete kutt- og inntektsforslag, mener også vi har mye å hente innen skole- og barnehagesektoren.

Blant annet gjennom omstrukturering av skoledriften, og gjennom kutt til barnehagene.

– Vi bruker 44 millioner mer på barnehager enn kommuner i samme kommunegruppe, opplyste ordføreren.

Ap vil bremse kuttene

De øvrige partiene var langt på vei enige i Høyres forslag.

– Vi stiller oss i all hovedsak bak dette, og tror vi skal kunne komme til en omforent løsning, sa Vidar Andersen (FrP).

Arbeiderpartiets Morten Istre sa at partiets generelle utgangspunkt er å skjerme lovpålagte oppgaver, og at partiet derfor er enig i å vurdere salg av eiendommer, og å kutte ut gratisparkering i sentrum. Dette er samtlige partier er enige i.

Istre minnet om at vi er i en situasjon der vi ikke trenger å bråbremse.

– Vi har driftsoverskudd fra i fjor, og kan ta kuttene over tid, sa han.

Venstres Karin Virik lovet å komme med flere gode forslag til økte kommunale inntekter i forbindelse med rammesaken i juni.

Artikkeltags