– Sandefjord skiller seg ikke ut fra fylkestallene. Det har vært en formidabel vekst også her. Vi har alle flere oppdrag og mer å gjøre. Sterk boligbygging, økt infrastrukturutbygging, mer komplisert regelverk, generell høykonjunktur og store formuer som skal skifte hender er en stor årsak til veksten, sier advokat Lene Høivang.

Hun er hovedstyremedlem i Advokatforeningen i Norge.

Komplisert samfunn

Det er flere grunner til at mange har behov for advokattjenester.

– Jeg tror det sier noe om samfunnet vi lever i. Det blir stadig mer komplisert, med ­flere nye regler å forholde seg til. Vi får stadig flere forespørsler fra både private og fra næringslivet, sier Høivang, som driver eget advokatkontor i både Sandefjord og Larvik.

Hun mener det kan oppleves komplisert for folk å navigere på de ulike rettsområdene.

Må kjenne reglene

– Samfunnet er i sterk grad rettsregulert. Det oppstår behov for orientering om reglene og hva som gjelder rent rettslig sett. Vi lever også i et rettighetssamfunn. Det er et økende behov for advokatbistand for å sikre privatpersoners rettigheter i forhold til det offentlige, forteller Høivang.

Hun sier at publikum er blitt bevisste på å søke tidlig hjelp, for å unngå problemer i etterkant.

Lurt å være i forkant

– Vår jobb er å være i forkant og utforme tydelige avtaler som begge parter kan leve med. ­Dette skal forebygge tvister, eventuelt forhandle konflikter ned til en avtalebasert løsning, sier Lene Høivang

– Hvilken type saker er det folk ønsker hjelp til?

– For privatpersoner kan det dreie seg om skifte av arv eller mellom ektefeller, eller problematikken mine/dine/våre barn. Mange ønsker advokat til å ordne opp i økonomisaker, eller for eksempel i vanskelige byggesaker, sier advokaten.

– Ved å bruke advokat for å skrive samboerkontrakter og testamenter, unngår man store konflikter og kostbare rettssaker. Tendensen er at flere ­privatpersoner og ikke bare næringslivet bruker advokat for å få rådgivning om hvordan de kan gå fram for å løse en sak eller utforme avtaler, sier hun.