Det konkluderer NHO Service med i en undersøkelse organisasjonen har gjennomført. De 200 største kommunene er lagt under lupen. NHO mener resultatet bør få Sandefjord kommune til å igangsette en tydeligere kartlegging av egne kostnader.

Del på Facebook

50 nye sykehjemsplasser

Handels- og serviceorganisasjonen mener kommunen kunne frigjort mer enn 50 sykehjemsplasser og fristilt 70 årsverk i drift og vedlikehold, dersom oppgavene hadde blitt løst etter det NHO betegner som beste praksis. Det er gjort en grundig studie av de fire mest sentrale tjenesteområdene i kommunen, som er sykehjem, hjemmetjeneste, renhold og drift og vedlikehold.


Undersøkelsen viser at hver av disse sektorene kunne spart fra 20 til 25 prosent på å velge en mer kostnadseffektiv utførelse av tjenestene.
Beste praksis tar utgangspunkt i kostnadsnivået i de mest ressurseffektive kommunene og prisnivået hos private leverandører, slik det framgår fra anbudsprosesser.

LES OGSÅ: Ifølge disse tallene bor du i landets beste kommune

Kunne gitt flere hjelp

NHO konkluderer med at Sandefjord kunne frigjort ressurser til å besøke 730 flere mottakere av hjemmetjenesten, dersom kommunen hadde en mer kostnadseffektiv leverandør. Kommunen har totalt 2.200 mottakere i dag.
– Jeg har ikke sett rapporten, men vi har allerede dokumentasjon gjennom Kostra-sammenligningen som viser at pleie- og omsorgssektoren i Sandefjord drives veldig effektivt. Det er tjenester som ikke drives effekt som har nytte av konkurranseutsetting, og undrer meg over om det er tatt hensyn til det i rapporten, sier helse- og sosialsjef Lise Tanum Aulie.

– Ikke en fasit

Beregningene sammenligner kostnadene ved bruk av private leverandører med kommunalt kostnadsnivå. Beregningene av frigjorte ressurser baserer seg på ett eller flere nøkkeltall, som gir en viss feilmargin, opplyser NHO Service. Undersøkelsen konkluder med at dette ikke er en fasit, men gir en tydelig indikasjon på konkrete muligheter for å frigjøre ressurser gjennom bedre kartlegging av egne kostnader og produktivitet, for å forbedre egne produksjonsmetoder eller vurdere å innhente tilbud fra eksterne leverandører.

LES OGSÅ: Byen kan få 58 nye sykehjemsplasser

LES OGSÅ: Må doble antall sykehjemsplasser innen 2030