Naboer må leve med bråk fra viftene på gården

Her forteller naboen om plagene hun og mannen opplever som følge av hønseriet og de fire viftene på kortveggen. Det hjalp lite. Med mindre fylkesmannen er av en annen oppfatning.

Her forteller naboen om plagene hun og mannen opplever som følge av hønseriet og de fire viftene på kortveggen. Det hjalp lite. Med mindre fylkesmannen er av en annen oppfatning. Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Naboer til hønseriet protesterte først mot selve bygget. Nå klager andre naboer på bruken.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

I juni 2010 søkte Yngve og Eirinn Sommer i Tørrestadgrenda 34 helt nordvest i Sandefjord om å rive en driftsbygning på tomta si, og oppføre en ny og større.

Dette motsatte naboene seg, men protesten ble ikke tatt til følge. Et 22 ganger 74 meter stort hønseri ble reist.

(Det tidligere kyllinghuset på gården knelet under store snømengder 16. mars 2010. Foto: Olaf Akselsen)


Da det nye fjøset sto ferdig og ble tatt i bruk, reagerte naboer på fire avtrekksvifter som ikke ble nabovarslet i byggesaken, og de sendte inn klage til kommunen.

Naboene mener viftene gir dem store støy- og støvplager.

Jeg skjønner at det kan være ubehagelig, men det er ulemper av landbruksdrift i et landbruksområde.

Plan- og bygningspolitikerne var nylig på befaring på gården. Sandefjords politikere konkluderte med at ulempene ikke var store nok til at de ville reagere.

– Det er slik at kommer en ut i landbruksområder, så følger det gjerne støyproblematikk med. Jeg skjønner at det kan være ubehagelig, men det er ulemper av landbruksdrift i et landbruksområde, mente Tor Steinar Mathiassen (H).

Artikkeltags