Gå til sidens hovedinnhold

– Noen tilfeller er mer krevende

Artikkelen er over 9 år gammel

Helsevesenet har de siste årene forsøkt å unngå institusjon i størst mulig grad. De psykisk syke skal integreres i samfunnet.

– Heldigvis har mange med psykiatriproblemer bolig i samfunnet. I det store bildet har det gått veldig bra for mange av dem. Noen tilfeller er imidlertid mer krevende enn ellers. Da må kommunen og spesialhelsetjenesten løse problemet og justere opplegget i tråd med den enkeltes behov, sier fylkeslege Svein Lie.

Del på Facebook

Finnes ingen generell norm

Kommunen har ansvar for å organisere et forsvarlig bo- og omsorgstilbud. Spesialisthelsetjenesten skal gi veiledning og behandling der det trengs. Pasienten eller de pårørende kan klage til kommunen og Fylkesmannen/Helsetilsynet i fylket dersom de mener at tilbudet ikke er godt nok. Da vil Helsetilsynet vurdere om tiltaket er tilfredsstillende.

Fylkeslege Svein Lie kan også ta opp en sak på eget initiativ. Han har foreløpig ikke satt seg inn i saken i Bugårdsbakken fordi han går ut fra at kommunen jobber med den.
Han uttaler seg derfor på et generelt basis.

– Det må i hvert enkelt tilfelle vurderes om tiltaket er forsvarlig sett i sammenheng med beboerens behov. Det finnes ingen fast norm på dette, sier Lie.

Naboene kan imidlertid ikke klage på behandlingstilbudet. Men kommunen kan høre på hva de har å si. 21. oktober arrangeres nabomøte.

– Vi gjør fortløpende vurderinger av situasjonen og setter inn ekstra personale når det trengs. Vi har nattevakt i Bugårdsbakken hver natt, så det jeg sa til avisen sist, var dessverre feil, sier seksjonsleder for botiltak i Sandefjord kommune, Roger Tverå.

– Vi gjør så godt vi kan

Tverå mener at de tar saken på alvor, og understreker at kommunen har et godt samarbeid med psykiatrien. Han vil gå i tettere dialog med naboene og oppfordre dem til å ta kontakt når de opplever noe ubehagelig fra beboerne.

Ellers er det begrenset hva vi kan gjøre. Dette er tross alt hjemmene deres, sier Tverå.

Man kan ikke tvinge en person til å legges inn på psykiatrisk sykehus før personen er i akutt psykose eller er til fare for seg selv eller andre. Trakassering er ikke nok. Kommunen har derfor ingen lovgivning for å stoppe skremmende atferd fra en person som 43-åringen. Det er et stort og kjent problem, ikke bare i Sandefjord.