Ny platting må rives

Plattingen består av en ny og en gammel del (mørkere treverk til høyre) Den nye delen må vekk. Bildet er tatt under planutvalgets befaring. Til venstre bygningssjef Sindre Væren Rørby. Videre mot høyre Grethe Paaske Gulbrandsen, Morten Istre og Oddvar Myklebust.

Plattingen består av en ny og en gammel del (mørkere treverk til høyre) Den nye delen må vekk. Bildet er tatt under planutvalgets befaring. Til venstre bygningssjef Sindre Væren Rørby. Videre mot høyre Grethe Paaske Gulbrandsen, Morten Istre og Oddvar Myklebust. Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

En hytteeier på York i Sandefjord må fjerne en del av plattingen ved hytta si, selv om den er blitt godkjent av lokalpolitikerne.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

Plan- og utbyggingsutvalget godkjente i mars en søknad fra hytteeier Peter Tidemand Malling om å få beholde plattingen, som da allerede var bygd.


Utvalget sa ja, mot Arbeiderpartiets to og SVs ene stemme.
Vedtaket ble påklaget til Fylkesmannen. Og Fylkesmannen har nå opphevet planutvalgets vedtak.
Hytteeieren har ingen ankemuligheter og må fjerne plattingen.
I søknaden opplyste Malling at plattingen ikke ville være til sjenanse verken for fiskere eller turgåere utenom sommersesongen. Den vil derimot forbedre tilgjengeligheten for allmennheten, mente eieren.
Plattingen ligger mellom to svaberg og er bygd over sjøen som en utvidelse av en eksisterende platting.
Fylkesmannen peker på at plattingen ligger i et Landskaps-, natur- og friluftsområde, mens hytta på sin side ligger i et byggeområde.

Godt synlig fra sjøen

Plattingen kommer i konflikt med både byggeforbudet i 100 metersbeltet langs kysten, kommuneplanen og rikspolitiske retningslinjer, opplyser Fylkesmannen.
Etter Fylkesmannens mening vil plattingen «påvirke landskapsbildet negativt», for selv om den ikke er synlig fra landsiden vil den være godt synlig fra sjøsiden.

LES OGSÅ: Tok seg til rette – må rive platting

Nasjonale hensyn er viktigst

Hvis myndighetene skulle si ja til en slik søknad, vil det innebære en uheldig reduksjon av strandarealene. Vi ønsker ikke en «bit-for-bit-nedbygging», opplyser Fylkesmannen.
Han understreker at nasjonale hensyn må veie sterkere enn vedtak som fattes av lokalpolitikere.

– Makta rår

Hytteeier Peter Tidemand Malling tar Fylkesmannens avgjørelse til etterretning.
– Jeg har argumentert for at plattingen ikke vil være til sjenanse for noen. Men makta rår. Jeg har ikke flere kommentarer ut over dette, sier Malling.

LES OGSÅ: To hytteeiere må rive ulovlig bygg?

Artikkeltags