Ved siden av å ha glimt i øyet og være kundeorientert er «ikke-røyker» en av kvalifikasjonene som kreves for å få jobb ved Lefdal Elektromarked på Pindsle i Sandefjord. Det kommer fram av en stillingsutlysning for superselger, som bedriften har annonsert med. Direktør i kjeden, Trond Samuelsen bekrefter at elektrokjeden har innført totalt røykeforbud på arbeidsplassen, i samråd med de ansatte i arbeidsmiljøutvalg.

Del på Facebook

Røykeforbud

– For et par år siden ble vi enige om at vi ikke ønsket røyking i arbeidstida. Men i fritiden og spisepausen kan man gjøre hva man vil. Vi har flere ansatte som røyker, opplyser Samuelsen.

– I denne annonsen stilles ikke-røyker som en kvalifikasjon. Er det vanlig praksis?

– Jeg kjenner ikke til at vi pleier å stille det som krav til søkeren, sier Samuelsen, og understreker at forbudet dreier seg om arbeidsmiljøet.

70 prosent sluttet å røyke

– Vi mener at det å være en røykfri arbeidsplass gir en god helseeffekt, sier kjededirektøren. Han har ikke målt effekten bedriften får av sparte røykepauser.

– Det har vi ikke regnet på. Det avgjørende er at AMU ønsket et bedre miljø. Da vi innførte forbudet ga vi samtidig tilbud om røykeavvenningskurs for alle ansatte, sier Samuelsen, som mener effekten var god.

– Det resulterte i at 3–5 medarbeidere i hver butikk takket ja til tilbudet. Nærmere 70 prosent klarte å slutte, opplyser han om oppslutningen i de 20 Lefdal-butikkene.

Ikke ulovlig å diskriminere

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) fastslår:

– Per i dag har vi ikke lover som forbyr å diskriminere røykere, sier seniorrådgiver Åsulv Solstad.

Arbeidstilsynet mener begrunnelsen for kriteriene er avgjørende.

– Arbeidsmiljøloven kapitell 13 sier at det ikke er lov å diskriminere arbeidstakere og –søkere på grunn av blant annet politisk syn eller seksuell legning. Etter denne bestemmelsen er røykere ikke vernet mot diskriminering, sier jurist ved Arbeidstilsynet, Snorre Nordstrand.

– Småbarnsforeldre er heller ikke vernet, illustrerer juristen.

– Men, fordi diskriminering av røykere ikke er avtaleregulert, er det altså på dette området innenfor arbeidsgivers styringsrett å angi hvilke kriterier man ønsker å legge til grunn ved ansettelse, fortsetter han.

– På generelt grunnlag må det likevel kreves av arbeidsgiver at de kriterier arbeidsgiver styrer etter, er saklige.

PÅ FORSIDEN NÅ: Se, her er meierismøret tilbake i butikkhyllene!