– Oppsigelsen er usaklig, og saksbehandlingen framstår som kritikkverdig og amatørmessig. Alf-Reidar Fjeld vil ta ut søksmål for domstolen for å få kjent oppsigelsen usaklig, med mindre Sandefjord Lufthavn AS rydder opp i løpet av kort tid, sier Fjelds advokat Tanja Dahl Ødegård.

LES: Alf- Reidar Fjeld sluttet på dagen

Rask avgjørelse

Fjeld måtte fredag 22. juni gå fra sin stilling som administrerende direktør, etter at styret torsdag i et kort styremøte vedtok å si ham opp.

Den nye styrelederen Bjørn Ole Gleditsch uttalte til Tønsbergs Blad 23. juni 2012 at det hadde vært et vanskelig år og at han ikke ønsket å kommentere saken, fordi det forelå en personalsak.

Ødeleggende for Fjeld

– Alf-Reidar Fjeld har ikke ønsket å uttale seg i mediene fordi det er bedt om forhandlingsmøte. Styreleders uttalelser gjør det imidlertid nå nødvendig å uttale seg, fordi spekulasjonene om årsaken kan ødelegge Alf-Reidar Fjelds renommé, uttaler hans advokat Tanja Dahl Ødegård i advokatfirmaet ArbeidsRettslig Consulting.

LES OGSÅ: Olav Haakon Aas ny sjef på Torp

Ønsket bedringer

Hun opplyser at bakgrunnen for oppsigelsen er at Alf-Reidar Fjeld tidligere i år tok opp flere forhold med styret om sin arbeidssituasjon, som han ønsket forbedret.

– I etterkant reagerte styret med å uttale mistillit til ham, sier advokat Tanja Dahl Ødegård.

Gleditsch var tidligere nestleder i styret, men overtok han styreplassen i lufthavnas generalforsamling 18. juni etter Svein Eskedal.

SE dagens rutetilbud på Sandefjord Lufthavn Torp

Her er pressemeldingen

Alf-Reidar Fjelds advokat, Tanja Dahl Ødegård, skriver dette i pressemeldingen:

Alf-Reidar Fjeld måtte fredag 22. juni 2012 gå på dagen, fra sin stilling som administrerende direktør ved Sandefjord Lufthavn AS. Styret besluttet torsdag 21. juni 2012 i et kort styremøte å si han opp.

Ny styreleder Bjørn Ole Gleditsch, uttalte til Tønsberg Blad 23. juni 2012 at det hadde vært "et vanskelig år" og at han ikke ønsket å kommentere saken, fordi det forelå en "personalsak".

"Alf-Reidar Fjeld har ikke ønsket å uttale seg i mediene, fordi det er bedt om forhandlingsmøte. Styreleders uttalelser gjør det imidlertid nå nødvendig å uttale seg, fordi spekulasjonene omkring årsaken, kan ødelegge Alf Reidar Fjelds rennomé" uttaler Alf Reidar Fjelds advokat Tanja Dahl Ødegård fra advokatfirmaet ArbeidsRettslig Consulting.

Advokat Dahl Ødegård uttaler videre at "bakgrunnen for oppsigelsen er at Alf-Reidar Fjeld tidligere i år tok opp flere punkter med styret ift til hans arbeidssituasjon. Styret er nærmeste overordende ift administrerende direktør. I etterkant av at Alf-Reidar Fjeld tok opp forhold som han ønsket å få forbedret, reagerte styret med å uttale mistillit til Alf-Reidar Fjeld".

"Oppsigelsen er usaklig og saksbehandlingen fremstår som kritikkverdig og amatørmessig. Alf-Reidar Fjeld vil ta ut søksmål for domstolen for å få kjent oppsigelsen usaklig, med mindre Sandefjord Lufthavn AS rydder opp i løpet av kort tid", avslutter advokat Dahl Ødegård.