I samarbeid med skolen Universitate Babes Bolyai i Cluj-Napoca har Høgskolen i Buskerud og Vestfold deltatt på arrangementet «SMARTbiz 2014».

Opplegget er ment for å gi studentene viktig internasjonal kjennskap, da de blir fordelt på hver sin gruppe med studenter fra andre land.

Med på programmet er 50 elever og 14 lærere fra fem andre europeiske land, i tillegg til Norge. Det er Tyskland, Frankrike, Nederland, Tyrkia og vertslandet Romania.

Det er et såkalt «Erasmus intensiv-program», der internasjonalt samarbeid, bedrifters samfunnsansvar og bærekraftig utvikling står i fokus.

Professor ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Lasse Berntzen, har tidligere vært i Romania for å gi undervisning, og har fungert som koordinator fra starten av med dette opplegget.

Han sier at for studenter å reise til Romania har noen viktige funksjoner.

– Det er ofte mye negativitet om Romania som land, og mange blander romfolk og rumenere.

Studentene får mye ut av dette, sier Berntzen. Han har deltatt både i planleggingen og selve gjennomføringen av sommerskolen.

– Studentene lærer mye om bedrifters samfunnsansvar, samtidig som de får erfaring med internasjonalt arbeid. I to uker har de arbeidet side om side med studenter fra andre land. Jeg vet at de har fått mange nye venner under oppholdet. I tillegg har de nok fått et annet syn på Romania enn de kanskje i utgangspunktet hadde, sier han.

Han forklarer at det var tøff konkurranse med andre nettverk i søknaden om midler til å dekke turen. Det ble imidlertid innfridd, og EU-støtten alle landene fikk dekket reise, opphold og noe lommepenger for de fem fra Norge.

Kriteriene for studentene er minst to år på relevant studieprogram, i tillegg til å ha samfunnsengasjement.

På telefon fra Bucuresti lørdag formiddag var Sandefjordingene Leif Christian Hunskaar og Martin Bast Sørsdal. På dagen de skulle reise tilbake til Norge, etter 14 dager i Romania, kunne de fortelle om et opplegg som ga dem mange verdifulle erfaringer.

Martin Bast Sørsdal, sier at den mest interessante erfaringen er det multinasjonale samarbeidet de hadde med deltakere fra andre land.

– Det viktigste med dette opplegget er erfaringene vi får, ikke poengene, sier han.

Leif Christian Hunskaar, som i år har tatt bacheloroppgave i et ingeniørstudie, forklarer at det har utelukkende vært positivt.

– Noe vi er mer bevisste på er hvordan å forholde seg til andre kulturer, på engelsk, forklarer han som én av de viktigste lærdommene.