Planlegger boliger ved Skjellvika

Planområdet er i dag i et LNF-område. De syv eneboligene er planlagt i skogområdet nede til høyre i bildet, sør for veien mot Skjellvika. I bakgrunnen Tønsbergfjorden og Lahelle. Alle foto: Olaf Akselsen

Planområdet er i dag i et LNF-område. De syv eneboligene er planlagt i skogområdet nede til høyre i bildet, sør for veien mot Skjellvika. I bakgrunnen Tønsbergfjorden og Lahelle. Alle foto: Olaf Akselsen

Av
Artikkelen er over 8 år gammel

Syv eneboliger, campingplass for telt og flere parkeringsplasser. Det kan komme nær Skjellvika strand og friområde.

DEL

Området ligger i et landskap-, natur- og friluftsområde (LNF) og er ikke tenkt som boligområde i dagens kommuneplan. Grunneierne har likevel startet en planprosess.
– Vi mener det ligger til rette for det nå, sier arkitekt Torbjørn Scheie i Kvartal 19 Arkitektkontor AS, som har varslet planprosessen på vegne av grunneierne Trond Skontorp og Willy Fikse.
Det er først og fremst tre forhold han sikter til; det har kommet en barnehage like ved, vann og avløp til området er nylig utbedret, og det er anlagt sammenhengende gang- og sykkelvei fra sentrum til avkjøringen fra Østerøyveien mot Skjellvika.

Del på Facebook

Høring og nabovarsel

Utbyggerne tenker seg syv eneboliger, lagt vestvendt i planområdet. I tilknytning til dette er det tenkt en gang- og sykkelvei fra Østerøyveien og ned til friområdet.
Men planen skisserer også en campingplass for telt og et parkeringsområde. Dette er tenkt øst i planområdet, mot Skjellvika.
– Det blir i så fall enkle faciliteter, der arealet senere kan tilbakeføres til landbruksareal, sier Scheie.
Han mener det er behov for et slikt småskalatilbud i området, men understreker at dette er opp til kommunen å ta stilling til. En eventuell parkering kan komme både som tillegg til dagens parkeringsområde nær stranda, eller ved at den erstatter noe av dagens parkeringsareal.
– Da blir det samtidig mulig å utvikle området ved stranda, sier Scheie.
 Sett med grunneiernes øyne er området ideelt for utbygging også for å fortette et eksisterende bolig- og hytteområde, samtidig som det ikke ligger langt fra sentrum. Torbjørn Scheie innrømmer likevel at ikke alle hytteeiere nødvendigvis hilser reguleringen velkommen.
– Vi ønsket å ta med oss eksisterende eiendommer i planen for eventuelle gevinster for disse eiendommene.
Planen er allerede nabovarslet, og den første høringsfristen går ut i dag, fredag. Scheie ser på alle innspill som positivt, og vil også ta med innspill som kommer etter fristen. Også fylkeskommunen, fylkesmannen, Statens vegvesen og Kystverket og andre er varslet.
I arbeidet som skal gjøres framover ligger også konsekvensanalyser, blant annet i forhold kulturlandskap, flora og fauna. Så langt Scheie kan se i dag, ligger det ikke noe hinder her for utbyggingen.

Sa ja til oppstart

Da planutvalget behandlet saken i mars 2010 gikk administrasjonen imot oppstart av reguleringen, med henvisning til LNF-statusen. Planutvalget sa likevel ja.
Ifølge Torbjørn Scheie kan reguleringsplanen behandles både parallelt eller uavhengig av revisjonen av kommuneplanen.

Artikkeltags