Politianmeldte barnevernet

Advokatfullmektig Anne Grete M. Ytredal (til venstre) og advokat Lene Høivang har jobbet sammen om tre saker som gjelder fem barn. Nå har de politianmeldt barneverntjenesten i tre kommuner, samt barnevernsvakta, for det de mener er straffbar forsømmelse. FOTO: OLAF AKSESLEN

Advokatfullmektig Anne Grete M. Ytredal (til venstre) og advokat Lene Høivang har jobbet sammen om tre saker som gjelder fem barn. Nå har de politianmeldt barneverntjenesten i tre kommuner, samt barnevernsvakta, for det de mener er straffbar forsømmelse. FOTO: OLAF AKSESLEN

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Advokat Lene Høivang hevder små barn er utsatt for seksuelle overgrep fordi barnevernet i tre år unnlot å gjøre noe til tross for kjennskap til mulige overgrep.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

Sandefjord-advokat Lene Høivang har jevnlig barneverns- saker. Men for første gang på ni år i yrket politianmelder hun barnevernet for ikke å ha gjort jobben sin. Det gjelder Sandefjord, Andebu og Tønsberg, samt barnevernsvakta i Vestfold.

– Det er svært kritikkverdig at barnevernstjenesten tør være så passive, sier Lene Høivang.

Mener fem barn er sviktet

Hun jobber med tre saker som totalt gjelder fem barn. Felles for alle sakene er at Høivang mener barnevernet har sviktet.

I den ene saken, der en bestefar begikk seksuelle overgrep mot tre barnebarn, skal barneverntjenesten i Andebu ifølge Høivang ha visst om mulige overgrep siden sommeren 2007. Bestefaren ble først 14. februar i år dømt, etter at barnehagen til ett av barna, tok affære halvannet år tidligere.

I den andre saken skal barneverntjenesten i Sandefjord og Tønsberg, samt barnevernsvakta i Vestfold, siden 2009 ha vært kjent med at ei nå 16 år gammel jente ble seksuelt utnyttet av eldre gutter, muligens menn. Dette skal ha «vart en tid» – jenta var 12–13 år da dette skal ha skjedd.

I den tredje saken gjelder det ikke seksuelle overgrep, men massiv dokumentasjon som tyder på generell omsorgssvikt fra en mor som er hovedforsørger til en nå åtte år gammel gutt. I denne saken mener Høivang at barnevernstjenesten i Sandefjord har forsømt seg i lengre tid.

– Kunne avverget overgrep

Lene Høivang har nå politianmeldt barnevernet for forholdene i de to førstnevnte sakene.

– Jeg politianmelder fordi barnevernet unnlot å gjøre noe selv, samt at de heller ikke har politianmeldt straffbare forhold. Det å unnlate å anmelde noe så alvorlig forhold som mulig seksuelt overgrep av barn, er en forsømmelse som i seg selv er straffbar. I tillegg er det særdeles grovt at barnevernet i Andebu ikke har sendt bekymringsmelding til barnevernet i Sandefjord. Poenget er at en anmeldelse kunne avverget videre overgrep mot den ene lille jenta, og kunne fullstendig forhindret at den tredje jenta ble utsatt for overgrep fra bestefaren, påpeker Lene Høivang.

Alle tre sakene er klaget inn til Fylkesmannen i Vestfold. Høivang krever at Fylkesmannen fører tilsyn mot de fire barneverntjenestene.

Artikkeltags