River teaterbygning - bygger seks etasjer

Vit-Eiendom AS har fått denne skissen over det nye bygget. Han understreker at dette kun er en skisse, og en ikke kan vente seg at bygget blir identisk med skissen. tegning: Søndergaard Rickfelt AS

Vit-Eiendom AS har fått denne skissen over det nye bygget. Han understreker at dette kun er en skisse, og en ikke kan vente seg at bygget blir identisk med skissen. tegning: Søndergaard Rickfelt AS

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Seks etasjer i glass og betong erstatter det gamle Teaterlokalet i Jernbanealleen 34.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

Politikerne har gitt utbygger Vit-Eiendom AS dispensasjon fra reguleringsplanen for å sette opp et bygg i seks etasjer på hjørnetomta vis-à-vis Hotel Atlantic.

Riving rett rundt hjørnet

Dermed forsvinner huset, som fram til Hjertnes sto ferdig i 1975, var byens kulturhus. Bygget ble reist av Sandefjord totalavholdsforening og Godtemplar- losjen 1897.

– Går alt i orden med leietaker i første etasje, så er planen å starte rivingen allerede før sommeren og sette i gang med byggeprosjektet til høsten, forteller Ingar Jenssen i Vit-Eiendom AS.

Selskapet har stått som eier av adressen siden 2009, og har hele tiden signalisert at de ønsker å reise et nytt bygg på tomta. Lokalene har stått tomme siden Allegro forlot dem i desember 2007. Jenssen og hans kompanjonger ønsker å bygge i seks etasjer, og har måttet gå noen runder med kommunen for få til dette. I siste instans har rådmannen konkludert med at dispensasjonene som må gis ikke i vesentlig grad tilsidesetter intensjonene i reguleringsplan og kommuneplan.

Fra kommunes side blir prosjektet dessuten vurdert til å være en bidragsyter til god byutvikling.

– Her har man ikke tatt slike hensyn.

Den tolkningen er planpolitikerne i Sandefjord i høy grad enig i, men flere hadde likevel innsigelser da rammesøknaden nylig var oppe til behandling.

– Kvartalet bygges ut med stor tilpasningsvilje til omkringliggende kvartaler, men det er likevel én etasje mer enn det vi vanligvis tillater her i byen, argumenterte Arbeiderpartiets Grethe Paaske Gulbrandsen.

Hun sa videre at hennes parti ikke ønsker en mastodont av tett bebyggelse og minnet om at den indre bykjernen tilhører byens borgere. Hun viste da til siktsperrer og fulgte opp:

– Her har man ikke tatt slike hensyn. Bygget framstår veldig ruvende og er veldig fjernt fra det vi ønsket ved tidligere behandling.

Kun mindre avvik

Roar Berggren (H) mente også at prosjektet er vel ruvende og stort, og ønsker å få framlagt 3D-modeller når utvalget skal behandle liknende saker ved en senere anledning.

SVs Arne Larsen mente prosjektet virker framtidsrettet, og at avvikene fra reguleringsplanen, er marginale.

– I byen må vi tåle visse tilpasninger, mente han.

Artikkeltags