Gå til sidens hovedinnhold

– Skolene jobber seriøst

Artikkelen er over 8 år gammel

Barneverntjenesten og PP-tjenesten i Sandefjord kommune har få saker om barn som mobbes på skolen.

Ifølge Barneombudet skjer det «i mange saker» at foreldre til mobbeofre meldes til barnevernet av skolene. Barneombudets inntrykk er basert på landet under ett.
Men ved konkrete spørsmål til hjelpetilbud i én kommune, Sandefjord, er svaret at dette forekommer sjelden.
– Det er svært sjelden vi er inne i konkrete mobbesaker, sier leder av PP-tjenesten, Lise Vestby.

Vår oppfatning er at alle skolene i Sandefjord har nulltoleranse for mobbing og jobber seriøst på dette området.

– Kan slå ut som atferdsvansker

Hun påpeker at tjenestens mandat er å gå inn i saker der skole eller foreldre mener en elev har manglende faglig utbytte av opplæringen.
– Selv om vi ikke har en selvsagt rolle i det som kan betegnes som mobbesaker, hender det vi er inne fordi vansker på skolen kan være et sammensatt bilde. Konsekvenser av mobbing kan slå ut som skolevegring, manglende konsentrasjon og oppmerksomhet, atferdsvansker og annet, som igjen kan føre til lærevansker, sier Vestby, som har tillit til rektorene.
– Vår oppfatning er at alle skolene i Sandefjord har nulltoleranse for mobbing og jobber seriøst på dette området.

– Barn kan være grusomme

Laila Sveen Østli, leder av barneverntjenesten, mener hun og staben har lite grunnlag for å si noe om fastlåste konflikter mellom hjem og skole der mobbing er tema.
– Det er svært få tilfeller der bekymringsmeldinger fra skoler gjelder hjemmeforhold, der det senere viser seg at alt er OK i hjemmet, men at problemet ligger på skolen, sier hun, og tilføyer:
– Men barn kan være grusomme mot hverandre, uten at det henger sammen med hvordan de har det hjemme. Hvis barn mobbes, må skole og hjem jobbe sammen for at de får det bedre.

Denne artikkelen er et svar på følgende hovedartikkel: Foreldre meldt til barnevernet

Kommentarer til denne saken