Slått, bitt og truet på jobben

Kollegastøttesamtalen Kvarteret er en god ventil når ansatte opplever vold, trusler og utskjelling fra brukere. Spesialhjelpepleier Merete Wiik Sørensen (til venstre) og leder Hilde Stenberg merker stor forskjell på før og etter at Kvarteret ble innført. FOTO: PER LANGEVEI

Kollegastøttesamtalen Kvarteret er en god ventil når ansatte opplever vold, trusler og utskjelling fra brukere. Spesialhjelpepleier Merete Wiik Sørensen (til venstre) og leder Hilde Stenberg merker stor forskjell på før og etter at Kvarteret ble innført. FOTO: PER LANGEVEI

Av
Artikkelen er over 10 år gammel

De opplever å bli lugget, skjelt ut, truet og innesperret av brukere. Derfor er sikkerhet og kollegastøtte helt sentralt.

DEL

 

– Jeg vurderer alltid brukerens blikk før jeg går inn i boligen. Jeg er alltid bevisst på hvor jeg står eller sitter, og har alltid nøkler og mobiltelefon på kroppen.
Det forteller Merete Wiik Sørensen. Hun er spesialhjelpepleier knyttet til avdeling Saturnus vei 18.
Rundt 30 ansatte, hvorav to menn, jobber i tredelt turnus her. De følger opp og koordinerer tilbudet til rundt 50 brukere, som enten har en psykisk utviklingshemming, har atferdsproblemer og/eller sliter med dårlig psykisk helse.

– Innesperret

Oversikten fra helse- og sosialetaten og NAV (se fakta) viser at enkelte ansatte utsettes for vold og trusler mens de er på jobb. Tallene gjelder alt fra utskjelling og «tomme» trusler til fysiske angrep som spark, slag, bitt, klyping og alvorlige trusler, kanskje drapstrusler.
– Vi har hatt ansatte som har opplevd å bli innesperret av brukere. Det er ubehagelig, sier Hilde Stenberg, leder for Saturnus vei.
Hun understreker at ansatte sjelden utsettes for farlige situasjoner, all den tid mange brukere opplever at de ansatte er deres trygghet i hverdagen.
I tillegg til å jobbe etter bestemte forholdsregler, har Kvarteret (se fakta) betydd mye.
– Det er svært stor forskjell på tida før og etter at Kvarteret ble innført. I Kvarteret kommer «rusk og rask» ut – det sågar lov å være uprofesjonell – slik at man er ferdig med det før man drar hjem, sier Merete Wiik Sørensen.

Skal orke å bli i jobben

– Det er lav terskel for Kvarteret, understreker Hilde Stenberg.
Wiik Sørensen synes det er svært viktig at ledelsen forstår alvoret i hva vold og trusler kan gjøre med ansatte. Målet med Kvarteret er å ivareta ansatte bedre, slik at de orker å stå lengre i jobben.
– Både den som mottar og den som har Kvarteret, har nytte av det. Dessuten gir dette oss et bedre klima på jobben og lavere terskel for å si ifra om ulike ting. I tillegg mener vi at vi klarer å jobbe enda mer profesjonelt mot brukerne, fordi vi gjennom å «lufte ut» i Kvarteret unngår negativ småprat på kontoret, sier Wiik Sørensen.

Artikkeltags