Vestfold fylkeskommunes flagg har tidligere stått inne i atriumet mellom skolebygningene. Før skolestart ble flagget flyttet foran inngangspartiet ved Sandefjord videregående skole (SVGS).

- Au da, det har jeg ikke oppdaget, sier assisterende rektor Anne Berit Smestad, om at flagget med fylkeskommunens våpen mandag formiddag hang opp ned.

- Og vi som har flyttet flagget foran skolen, slik at dette skal bli mer synlig, sier rektoren. Hun vil ta saken opp med de teknisk ansatte og finne ut hva som haer skjedd så fort de er i gang tirsdag.

Kikket ut vinduet

- Jeg satt på kjemien og løste oppgaver. Da jeg kikket ut vinduet fra tredjetasje og så flagget opp ned, lo jeg skikkelig rått, sier Georg Botne, elev ved 3IB.

- Jeg var overrasket over at ingen hadde oppdaget dette, sier 17-åringen. Han forteller at det gikk en times tid før flagget ble firt og heist riktig vei.

Ikke hørt noe om

Assisterende rektor kjenner ikke til at noen ansatte hadde oppdaget flaggmissen. Og hun har heller ikke fått noen rapport om at elever kan ha boikottet flagget.

Vi gjør alle feil av og til, vi er alle mennesker.

- Nei, dette var veldig trist, sier Smestad, som derimot gleder seg over at skolen har tatt imot tidenes største elevflokk. Hun forteller at det er svært mye logistikk som skal til for å ta imot landets gjennom tidene største elevkull, 2.040 elever, både for de ansatte og ungdommene.

- Skolestart er alltid spennende, sier hun.

Skolen har totalt 400 ansatte, 300 av dem pedagoger, resten er i støtteapparatet.

- Litt for fort i svingene?

- Vi gleder oss over at skolene er i gang, sier Vestfolds fylkesordfører Per-Eivind Johansen. Han skryter av de videregående skolene i Vestfold, og ikke minst av skolen og personellet i Sandefjord.

Angående flagget som kom på hodet, sier fylkesordføreren:

- Så kjedelig, da. Men det er sikkert en glipp. Kanskje har det gått litt for fort i svingene.

Fylkesordføreren ser ikke på fadesen som så stor, selv om det er krav til å heise alle flagg riktig.

- Vi gjør alle feil av og til, vi er alle mennesker.