Nå har melkeprodusentene på Øvre Lingelem i Sandefjord mottatt Sølvtina fra Tine. Den er en premie og en bekreftelse på levering av særdeles god melk og godt fjøsstell.

2.000 melkeleveranser

I praksis betyr det 15 år og 2.000 melkeleveranser på rad av aller ypperste kvalitet. Av i alt 4.000 melkeprodusenter tilknyttet Tine Øst var det kun 16 som klarte kravene i 2009. Totalt i hele landet klarte 110 produsenter det samme.

La om til økologisk landbruk

Fra 1. januar la ekteparet ut til sammen 1.500 mål til økologisk landbruk.
– Etterspørselen etter økologisk produsert melk og kjøtt er økende blant forbrukerne, og meieriene og slakteriene ønsker flere økologiske bønder, så det vi produserer er lett omsettelig, sa Vataker til Sandefjords Blad under et besøk på gården i mai 2009.