Spetalen mener naboen har for stor brygge - tapte i retten

Bryggeanlegget de krangler om størrelsen på, ligger nede til høyre. Stray Spetalens hytteeiendom på Berganodden er markert med pil, Fons gårdseiendom ligger oppe til høyre.

Bryggeanlegget de krangler om størrelsen på, ligger nede til høyre. Stray Spetalens hytteeiendom på Berganodden er markert med pil, Fons gårdseiendom ligger oppe til høyre. Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Øystein Stray Spetalen mener naboen har bygd ulovlig stor flytebrygge like utenfor hyttedøra hans i Sandefjord. Nå har investoren tapt bryggekrangelen.

DEL

Spetalen tapte på det vesenligste punktet mot gårdbruker Carl Christian Fon fra Sandefjord og mot Staten i Oslo tingrett, som avsa sin dom torsdag.

Dette er femte gang bryggekrangelen ved Berganodden på Østerøya i Sandefjord blir behandlet i retten.

- Denne saken har pågått og vært en stor belastning for Fon over lang tid, sier Sandefjord-mannens advokat Ole Petter Breistøl.

Årelang tvist

Krangelen gjelder flytebrygga som Fon fikk godkjent av Sandefjord kommune i 1998.

Hyttenabo Øystein Stray Spetalen mente brygga som ble bygget i 2005 var for stor. Han skrev brev til Sandefjord kommune om å iverksette nødvendig tiltak for at det ulovlige forholdet opphørte.

Det ble vist til at den opprinnelige flytebrygga med leider på ca. 20 meter var erstattet av "et stort bryggeanlegg" som inkludert leider ifølge Spetalen strakk seg 40 meter ut i sjøen.

Målte første gang

Bygningskontrollen i kommunen målte den nye brygga til ca. 25 meter, med en ekstra utrigger i bryggas forlengelse på ca 0,6 x 5 meter. I tillegg kommer vanlig landgang på tre til fem meter. Kommunen så ikke på dette som et vesentlig avvik.

"Flytebryggeanlegget har nå blitt et rent marinaanlegg, hvor båter også kan fylle drivstoff", klaget Stray Spetalen i 2010, da han mente det var gjort ytterligere ulovlige tiltak.

Fon svarte med at han bare hadde satt opp en godkjent spuntvegg slik at massene innenfor ikke skulle skli ut.

Målte andre gang

Igjen rykket kommunen ut med målbånd. Denne gang ble flytebrygga målt til 27,3 meter, utriggeren ytterst til fire meter og adkomstrampen 3,2 meter.

Kommunens godkjennelse så langt tilbake som i 1998 var brygge på ca. 20 meter ut fra land.

Fon oppga at brygga ikke har vært endret siden den var ny, at den ble befart og godkjent i 2006, og at han måtte kunne legge til grunn at brygga var godkjent.

Så bølget brygga i et par år mellom teknisk etat i Sandefjord kommune, Fon, Spetalen og Fylkesmannen i Vestfold. Fylkesmannen avviste Spetalens klage og mente brygga måtte anses som godkjent.

Gikk til retten

Øystein Stray Spetalen stevnet for to år siden Staten, ved Kommunal- og regionaldepartementet og Miljødepartementet, og Carl Christian Fon inn for Oslo tingrett. Han mente fylkesmannens vedtak var ugyldig.

Nå bølget bryggesaken et par omganger innom tingrett og lagmannsrett, før den kom opp til høstens behandling i tingretten i Oslo.

"Alle må forholde seg til regelverket den dagen de søker", framholdt investoren i Oslo tingrett.

"En samlet vurdering tilsier at Spetalen ikke har tilstrekkelig tilknytning til et krav om hva som er lovlig eller ulovlig på naboeiendommen", påpekte Statens advokat Elisabeth Stenwig.

"Her har det vært adkomstbrygge i nesten 100 år, det var store avstander til naboene og ingen konflikter i nærheten av brygga", framholdt Fons advokat, Ole Petter Breistøl, som også viste til at det nye brygga lå der i åtte år uten at noen reagerte - og at kommunen kontrollerte den i 2006, uten å fremme noe nytt søknadskrav.

Fornøyd med dommen

Carl Christian Fon er svært fornøyd med Oslo tingretts dom i saken som omhandlet forvaltningsbehandlingen av brygga på landbrukseiendommen hans på Østerøya.
 
- Fon og Staten vant fullstendig på det som var Fons viktigste påstandspunkt: Spetalens krav om dom for at Fons brygge ikke er godkjent med den lengde den har. Dette førte ikke fram for Spetalen, sier advokat Breistøl.
 
Oslo tingrett ikke har gått inn på selve grunnlaget for ugyldighet av Fylkesmannens vedtak.

Tolker dommen som en seier

Spetalen tolker på sin side dommen som en seier:

- Gjennom denne prosessen og tingrettens dom har Spetalen fått bekreftet at Fylkesmannen, Staten og regjeringsadvokaten alle er enige om at Fons brygge er ulovlig, skriver investorens advokat Ole Rasmus Asbjørnsen i en e-post til Dagens Næringsliv.

- Spetalen har fått en dom som går ut på at Fylkesmannens vedtak er ugyldig. Det innebærer at kommunen må iverksette ulovlighetsoppfølging hvis Fon ikke gjør noe med bryggen (nedkortes og fjerner utriggere). Dette er i tråd med det Spetalen hele tiden har hevdet i denne saken, skriver han til avisen.

Artikkeltags