I 2000 var det 168 foretak i fylket som drev med melkeproduksjon. I 2013 var det 76 tilbake. Antall kuer sank fra 3.300 til 2.540. Det gir en nedgang på henholdsvis 55 og 23 prosent.

– Utviklingen i Vestfold er den samme som vi ser over hele landet. Det blir færre bønder og større enheter, sier Mona Olsrød, fylkesagronom hos Fylkesmannen i Vestfold.

Samtidig er det slik at kuene melker mer enn før. Dermed trengs det færre dyr for å opprettholde produksjonen.
Olsrød regner med at antall bønder vil fortsette å synke, og at spesielt de som driver liten produksjon kommer til å legge ned.

– Selv om det stadig er færre som driver, så er melkebøndene engasjerte og driver godt, sier hun.

LES OGSÅ: Hver ku leverer mer melk

Reddet av samdrift

De 2.540 kuene i Vestfold leverer 17,2 millioner liter melk i året. Den tiende største produsenten i fylket er Styrvoll Landbruksdrift DA, som driver økologisk melke- og kjøttproduksjon i Lardal. For ni år siden gikk fire bønder sammen om investere i nytt samdriftsfjøs og den årlige melkekvoten er på 460.000 liter. Både Tor Anton Stensholt og Bjørnar Steinsholt overtok i sin tid fjøs som var modne for modernisering.

– Hver for oss hadde vi ikke nok inntekter til å dekke utgiftene ved å bygge nytt. Prisen per båsplass i samdrift er rimeligere. Samdrift er ingen sesam-sesam, men hadde vi ikke bygd nytt sammen, så hadde trolig fire produsenter lagt ned, sier de to.

LES OGSÅ: Kyrne får leve likevel

– Stort arbeidspress

Fylkesagronom Olsrød konstaterer at melkebøndene stadig må være på tå hev.

– De fleste er heltidsbønder som har stort arbeidspress og må være gode på mye. Det blir stadig større regelverk og det meste skal dokumenteres og kvalitetssikres. I tillegg skal de ha kunnskap om blant annet produksjon, kalvestell, jurhelse, fôring og gjerne være gode på mekanikk i tillegg, sier hun.

KUER OG BØNDER
I Vestfold i 2000 var det 3.302 melkekuer og 168 foretak som drev melkeproduksjon. I 2013 var antallet redusert til 2.543 kuer og 76 foretak. Slik er tallene for hver kommune i fylket:

 • Sandefjord: I 2000 var det 274 melkekuer / 14 foretak. I 2013 var antallet: 227 kuer / 8 foretak.
 • Stokke: 2000: 493 / 25. 2013: 452 / 10.
 • Andebu: 2000: 212 / 13. 2013: 96 / 5.
 • Horten: 2000: 137 / 8. 2013 99 / 2.
 • Holmestrand: 2000: 265 / 12. 2013: 214 / 5.
 • Tønsberg: 2000: 233 / 9. 2013: 20 / 1.
 • Larvik: 2000: 422 / 26. 2013: 208 / 9.
 • Svelvik: 2000: 0 / 0. 2013: 0 / 0.
 • Sande: 2000: 220 / 11. 2013: 266 / 5.
 • Hof: 2000: 16 / 1. 2013: 15 / 1.
 • Re: 2000: 785 / 35. 2013: 734 / 24.
 • Nøtterøy: 2000: 43 / 2. 2013: 0 / 0.
 • Tjøme: 2000: 28 / 2. 2013: 39 / 1.
 • Lardal: 2000: 174 / 10. 2013: 173 / 5.