Jenta Sandefjords Blad har vært i kontakt med, forteller at hun ble narkoman etter flere opphold på Akutt Barkåker.

– Da jeg kom dit, kjente jeg ingen, men etter hvert fikk jeg kontakt med ungdom. Jeg ble spurt om jeg hadde lyst til å være med på å gjøre noe gøy. Jeg sa ja, og vi var fire stykker som gikk ut og røykte hasj, forteller jenta, som da var 15 år.

Hun hevder hun aldri hadde brukt narkotika eller drukket alkohol før hun kom på institusjonen på Barkåker.

– Da begynte hele kaoset. Det tok helt av. Vi sloss med personalet, knuste ting og tang, bandt fast personalet og dro på rømmen. Jeg var helt på bærtur, forteller jenta, som nå er 19 år.

– Jeg ble en junkie. Det eneste jeg ikke har prøvd, er kokain og heroin. Jeg har skjerpet meg mye, men hvis jeg skal være helt ærlig, røyker jeg en joint kanskje tre ganger i uka.

Startet da han var 13 år

– Jeg startet med narkotika da jeg kom på institusjon, sier en 16 år gammel gutt.

Han var 13 da han fikk opphold ved Akutt Barkåker, en avdeling under Buskerud og Vestfold ungdomssenter akutt.

– Jeg var der av familiære årsaker og hadde aldri tidligere prøvd rus, hevder gutten, som i dag er 16 år.

Han forteller at livet på institusjon er hardt.

– Det er et sted der man plasserer drittunger som blir en stor kriminell vennefamilie. Vi hadde ingenting å ta oss til. Vi fikk bare beskjed om å gå på skole eller gå på kurs hos Nav for å lære å skrive pengesøknader, sier gutten.

Han forteller at det var veldig enkelt å smugle narkotika og alkohol inn på institusjonen.

– Det var ikke noe problem. Det var bare å ta det med inn i lomma. Vi ble bare ransaket hvis vi hadde vært på rømmen.

– Visste de ansatte om rusbruken?

– De visste om det, de brydde seg bare ikke, hevder gutten.

– Jeg ble tatt i å ruse meg to ganger i løpet av oppholdet, begge gangene var det studenter som tok meg, hevder han.

Han bor i dag på institusjon på en annen kant av landet.

– Her er det et helt annet regime. Jeg likte det ikke i starten, men det har vært veldig positivt for meg. Jeg har ikke ruset meg på seks måneder. Det er veldig deilig, sier han.

Mor reagerer

En mor som har hatt en sønn innlagt ved Akutt Barkåker, forteller at alt ble mye verre da sønnen kom på institusjon.

– Dessverre kom han til Barkåker. Det ble rett og slett et helvete, sier moren.

Av hensyn til sønnen ønsker hun ikke å stille til intervju med navn og bilde. For det som skulle være et kortvarig opphold på institusjon, har blitt et mange-årig opphold på fem forskjellige barnevernsinstitusjoner.

– Rus var ukjent for ham. Han var ikke trygg der og ble ikke godt nok tatt vare på. Han har mistet tre år og har fått en svært dårlig ryggsekk han må ta med seg videre i livet.

Ungdomssenter er kjent med problematikken

Det er ikke et ukjent problem at ungdom blir introdusert for rus på institusjoner.

– Vi er ikke ukjent med at noen ungdommer, som ikke har et rusproblem, eksponeres for rus når de kommer til oss, sier enhetsleder ved Buskerud og Vestfold ungdomssenter akutt, Anita Antunez.

– Det handler om hvilke ungdommer som til enhver tid bor på institusjonen. På en akuttinstitusjon hvor opphold skal være av kort varighet vil nye komme inn og andre dra hjem eller plasseres i andre mer varige tiltak hele tiden. Vi gjør det vi kan for å holde ungdommene borte fra rus. Rus er overhodet ikke akseptert.

Enkelt å smugle

Antunez medgir at ungdommer enkelt kan smugle narkotika inn på en barnevernsinstitusjon.

– Det stemmer nok. Vi har ikke lov til å ransake noen uten at det er en begrunnet mistanke om rus. Det er veldig strengt. Enhver ransakelse må vi skrive protokoll på.
Ungdommen kan klage på ransakelsen. Protokoller sendes Fylkesmannen, som fører tilsyn med oss for å sjekke at vi følger lover og regler og ivaretar ungdommen på en god måte, forklarer Antunez.

Langt opphold øker faren

Enhetslederen forklarer at jo lenger ungdommene er på en akuttinstitusjon, jo større er faren for å bli eksponert for rus hvis det er andre ungdommer med et rusproblem på institusjonen.

– Hvis man har et kortvarig opphold, er sjansen mindre. Man må ha blitt litt kjent før man får et slikt tilbud, sier Antunez.

Har innført tiltak

– Det er fra 1. januar 2014 innført en nasjonal faglig standard for akutt. Ifølge den skal man blant annet lage en plan for oppholdet slik at ting blir mest mulig forutsigbart for ungdommen og oppholdstiden ikke blir lenger enn høyst nødvendig. Det er de færreste som er på akuttinstitusjon veldig lenge nå, men det er fremdeles noen.

Gjennomsnittlig oppholdstid er nå rundt 30 dager, forteller enhetsleder Anita Antunez.

Fylkesmannen i Vestfold opplyser at de nå skal vurdere tilsyn av barnevernsinstitusjonen.

STATLIG INSTITUSJON: Kommuneadvokat Ivar Otto Myhre forklarer at barnevernet i Sandefjord ikke kan gjøre noe med statlige institusjoner.

– Ikke kommunens ansvar

Kommunen mener det ikke er deres ansvar når ungdommer debuterer med rus på barnevernsinstitusjoner.

– Barnevernet i Norge er delt i to. Det er det kommunale barnevernet som tar seg av førstelinjetjenesten, mens statlige Bufetat tar seg av andrelinjetjenesten og sørger for institusjoner, forklarer kommuneadvokat Ivar Otto Myhre.

– Det er altså staten som har ansvaret for at disse institusjonene fungerer skikkelig.

Barnevernet i Sandefjord kan ikke gjøre noe med statlige institusjoner, sier kommuneadvokaten. Myhre erkjenner at problematikken ikke er ukjent.

– Det var derfor barnevernet i Norge i større grad søkte å benytte fosterhjem. Men av og til er det helt nødvendig med institusjoner, sier Ivar Otto Myhre.