Strand vil selge hyttetomter

Torbjørn Aurlien og Berit Kulms ønsker å videreutvikle Strand Leirsted og Gjestegård, men er da avhengig av økte inntekter. Foto: Atle Møller

Torbjørn Aurlien og Berit Kulms ønsker å videreutvikle Strand Leirsted og Gjestegård, men er da avhengig av økte inntekter. Foto: Atle Møller

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Strand Leirsted og Gjestegård ønsker å legge ut et større område på Østerøya til hyttebygging.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

Det aktuelle området er på mellom 60 og 80 mål og består av skog og utmark. En del av området mot øst grenser til et eksisterende hytteområde.Torbjørn Aurlien, nestleder i Strandstyret, opplyser at leirstedets ledelse har søkt Sandefjord kommune om å få omregulert området til byggeområde for fritidsboliger.

Vil gi kjærkomne inntekter

Søknaden er sendt i forbindelse med at kommuneplanen skal revideres.

– Hvis vi får til dette, vil det gi leirstedet kjærkomne inntekter. Det er økonomisk krevende å drive dette stedet. Økte inntekter vil styrke driften og gi muligheter til å utvikle leirstedet til beste for brukerne. Dersom dette lar seg realisere, vil det trygge og sikre vårt arbeid med barn og unge, sier Aurlien.

Én million pr. tomt?

Aurlien og daglig leder på Strand, Berit Kulms, understreker at leirstedet ennå ikke har konkrete planer for det aktuelle området. Men det enkleste vil være å selge tomter, mener de.

– Hvor store inntekter snakker vi da om?

– Det har vi ikke regnet på. Men en hyttetomt på ett mål på fjellet koster fort vekk en million, så da er det bare å regne, sier Aurlien.

I Sandefjord har det stort sett vært byggestopp for ny hyttebygging i mange år. Høyre ønsker nå å forandre på dette i områder som ligger til rette for dette.

Flertall for nye hytter

I formannskapet har Høyre fått flertall (9-2) for et forslag fra Tor Steinar Mathiassen som åpner for nye hytter. Arbeiderpartiet stemte imot.
I vedtaket heter det at Sandefjord kommune skal legge til rette for at det kan bygges flere hytter, men at det fortsatt skal tas hensyn til de føringer sentrale myndigheter har gitt om bygging langs sjøen.

– Vi har fått en henvendelse fra Strand, og mener mulighetene for å bygge hytter i det aktuelle området bør vurderes, sier Mathiassen.

Han mener at en omregulering ikke bare vil gavne leirstedet, men også folk som går med en hyttedrøm. Også for kommunen vil dette være gunstig fordi det vil føre til økt lokal handel og tjenester.

– Vi ser positivt på mer hyttebygging. På Engø er det også et aktuelt område, og disse tankene vil vi ta med oss inn i arbeidet med revisjonen av kommuneplanen, sier Mathiassen.

Artikkeltags