Langs et jorde på Skogan gård ytterst på Østerøya har Ulrichsen satt opp nye gjerder. Både Tor Homleid (V) og Ivar Ramberg (SV) har protestert mot gjerdene.

Del på Facebook

LES: "Fangelir" på Yxney

Nå tar grunneieren til motmæle.

I et leserinnlegg i Sandefjords Blad går han særlig til angrep på Homleid.

«Det er på tide at Tor Homleid tar til vettet og avslutter sitt personlige (historisk betingede?) korstog mot det meste av det som skjer på Skogan gård og mot Yxney-avtalen i særdeleshet», skriver Ulrichsen.

LES OGSÅ: – Kulturlandskapet på Yxney ligner en fangeleir

Han mener blant annet at påstanden om at allmennheten nå er fratatt en sti « ... er oppdiktet». Begrunnelsen er at gjerdet var en viktig forutsetning for avtalen som ble inngått med kommunen og Miljøverndepartementet.

Gjerdet er det samme som sto langs hele nordøstsiden av Truberjordet da kommunen i 1986 inngikk en avtale med daværende grunneier Tor Christensen, skriver Ulrichsen.

– Burde vite bedre

Hvorfor Homleid skal ha personlige og eventuelle historiske grunner for sin motstand mot gjerdet, skyldes ifølge Ulrichsen at Homleid vokste opp som nabo til Skogan gård, der hans far var i arbeid for tidligere grunneier konsul Christensen.

«Ekstra ille blir det når disse påstander om nye stengsler framsettes av en person som burde vite bedre. Han kjenner forholdene på Skogan gård og Yxney bedre enn de fleste».

LES OGSÅ: Ulrichsen river gjerde og åpner port

Ulrichsen går også langt i å antyde at Tor Homleid var involvert i nedklippingen av det daværende gjerdet i 2004/2005.

«På direkte spørsmål fra meg, etter et debattmøtet i NRK om Yxney-avtalen, om det var han som hadde klippet ned gjerdet, nektet Homleid å gi et avklarende svar. På påfølgende spørsmål om han så kjente til hvem som sto bak, gjentok han bare: «Det vil jeg ikke svare på». Det var svar godt nok for meg!» skriver Ulrichsen.

LES OGSÅ: Er dette gjerdet lovlig?

Flere besøkende

Ifølge grunneieren, som kjøpte Skogan gård i 1994, har kommunen i løpet av de siste 20–25 år fått overta vel 650 mål av arealet vederlagsfritt, slik at kommunen kan gi sine innbyggere et bedre tilbud gjennom planmessig tilrettelegging, med nye stier, bedre skilting, toaletter og en mer aktiv opplysningsvirksomhet.

LES OGSÅ: Bom gir bedre friområder

«Dette har naturlig nok ført til en kraftig økning av antall besøkende som vil nyttiggjøre seg de kvaliteter området byr på. Men at et område er populært og antall brukere øker, er i seg selv ikke noe argument for å kreve at et gjerde som verner dyrket mark skal fjernes. Snarere tvert om!», heter det innlegget.

Saboterer og ødelegger

Kjell Chr. Ulrichsen mener at de aller fleste som besøker Yxney oppfører seg korrekt, inkludert ham selv.

«Problemene skapes av noen få som mener de eier og forvalter «de rette holdninger» og «sannheten», og som gir dem anledning til, under falskt flagg, å sabotere og ødelegge for andre», skriver Ulrichsen.

Ballen – ikke mannen

– Som i fotball tror jeg det er bedre å ta ballen enn mannen, sier Tor Homleid (V) til Sandefjords Blad etter å ha fått referert noen av uttalelsene til Kjell Chr. Ulrichsen.

Homleid ønsker å sette seg grundigere inn i Ulrichsens uttalelser før han eventuelt vil kommentere saken mer.

LES FLERE ARTIKLER OG DEBATTINNLEGG om Yxney-konflikten