Den 24-årige Sandefjord-mannen slo til mot Museumsgata 41 A (Kiwi) og Kirkegata 5 (Privatmegleren) natt til 15. august 2009.

Mannen erkjente begge episodene i Sandefjord tingrett.

Anses som samfunnsproblem

«Etter rettens mening er tagging en type skadeverk som er til sjenanse for allmennheten og må anses som et samfunnsproblem», skriver retten i dommen.

«Det er til bry for alle som blir utsatt for det, og påfører dem store utgifter til rengjøring. I tillegg er dette kriminalitet som kan være vanskelig å oppklare, og derfor bør det reageres med fengselsstraff i denne saken».
Det sier retten – og legger til at det skal være betinget fengsel på grunn av det begrensede omfanget av skaden.

Bøtelagt for tagging tidligere

Retten mente at det var skjerpende at mannen også tidligere er bøtelagt for tagging.
24-åringen mente at straffen var streng, særlig boten, men retten mente at aktors straffeforslag var riktig og ville ikke gå lavere.