Unngå renter på restskatt

Skatteoppkrever Per Moe Arnesen ber om at alle som vil unngå å betale renter på restskatt, gjør dette innen 31. mai. Arkivfoto: Per Langevei

Skatteoppkrever Per Moe Arnesen ber om at alle som vil unngå å betale renter på restskatt, gjør dette innen 31. mai. Arkivfoto: Per Langevei

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Fikk du restskatt i 2011? Da er du kanskje interessert i å betale dette inn snarest, slik at du unngår renter på beløpet. Fristen er 31. mai.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

– På det foreløpige ligningsoppgjøret, som alle har fått i posten, er det gitt opplysninger om korrekt innbetalingskonto og kundeidentifikasjonsnummer (KID). Det er viktig at man benytter den oppgitte innbetalingskontoen, også dersom betaling skjer fra utlandet, sier skatteoppkrever Per Moe Arnesen i Sandefjord kommune.Den foreløpige avregningen har også opplysninger om korrekt IBAN og BIC. Ved alle innbetalinger er det viktig at den oppgitte KID benyttes. Denne sørger for at innbetalingen blir bokført på korrekt person, år og skatteart.

– Fristen er 31. mai?

– Riktig. Beløpet skal være registrert på skatteoppkreverkontorets konto for skatt innen denne fristen. Blir innbetalingen godskrevet i skatteregnskapet etter denne fristen, kan innbetalingen enten bli returnert, eller den blir godskrevet skattyter som forskudd på restskatt. Eventuelt rentetillegg på restskatten vil da bli beregnet på vanlig måte. Ved tilgodebeløp er det viktig at man sjekker om det er korrekt konto som blir benyttet, og om adressen er korrekt, sier Moe Arnesen.

– Når kommer skatteavregningen for 2011?

– Den første skatteavregningen kommer mandag 25. juni. Nytt i år er at det fra og med onsdag 25. juli vil komme ukentlige skatteavregninger fram til og med onsdag 17. oktober. Skattedirektoratet har utvidet antall avregningstidspunkter fra fire for inntektsåret 2010 til 14 for inntektsåret 2011, sier Moe Arnesen.

LES OGSÅ: Sjekk hvordan skatten til Laila ble

Artikkeltags