Gå til sidens hovedinnhold

Uviss gårdsdrift etter vikingfunn

Artikkelen er over 9 år gammel

Bonde Haavar Hunskaar vet ikke om han kan fortsette å dyrke på Heimdal.

Da nyheten om funnene av bosetninger fra vikingtiden på Heimdal kom mandag, var det ukjent for Haavar Hunskaar.

Del på Facebook

– Jeg visste det var gravhauger der, men at det var så omfattende var helt ukjent for meg.

Han visste også at det ble gjort undersøkelser med georadar sist sommer, og at det muligens ville bli utgravinger i sommer, men han har ikke fått detaljer utover det. Nå spør han seg også hva funnene, og utgravningene, betyr for gårds- driften.

– Dialogen kunne ha vært bedre. Jeg har mange spørsmål, sier Hunskaar, som viser til problemer grunneiere på Kaupang har hatt i forbindelse med utgravinger og erstatningssaker.

LES OGSÅ: Stort vikingfunn på Heimdal

Gjort flere funn

Oldefaren til Hunskaar kjøpte gården i 1907, men da var ikke det aktuelle jordet på Heimdal del av gården. Under krigen fant farfaren rester av en båt i en gravhaug; en færing mye lik småbåtene som ble funnet i Gokstadhaugen 500 meter unna. Funnet ble gravd ut og registrert av Oldsakssamlingen i Oslo. Et flyfoto fra 50-tallet viser den åpne gravhaugen, og også firkantede nyanser i bakken, nøyaktig der de nye funnene er gjort.

Også senere fant farfaren gjenstander under pløying med hest. Alt ble levert til Oldsakssamlingen.

LES OGSÅ: Funn skal stilles ut lokalt

Fram til 80-tallet ble det aktuelle jordet leid. Grunneierne ville bygge det ut, men i stedet ble det kjøpt av Steinar Hunskaar – som ville bevare det som dyrkbar mark. Deretter fulgte en lang kamp, blant annet mot veimyndighetene, som ville legge Ringveien (Heimdalveien) over jordet.

Allerede på 90-tallet ble Haavar Hunskaar bedt om, og etterlevde, å pløye grunnere for ikke å ødelegge eventuelle kulturminner. Selv har han aldri funnet gjenstander. Nå er han altså i uvisse om den videre driften.

LES OGSÅ: Skal ikke båndlegge jordet

– Hvis det blir som på Kaupang, blir det vel ikke mer landbruk. Den tid, den sorg.

Ny vei ved gården

Mens Sandefjords Blad besøker ham på Nedre Gokstad gård ved Nilsesvingen blir det gjort grunnboringer noen titalls meter fra våningshuset. Her ligger ett av to mulige alternativer til en ny trasé for Ringveien/ Heimdalveien.

Kommentarer til denne saken