Vil slå sammen Vestfold og Telemark politidistrikter

Det kan gå mot sammenslåing av politidistriktene i Vestfold og Telemark. Foto: Olaf Akselsen

Det kan gå mot sammenslåing av politidistriktene i Vestfold og Telemark. Foto: Olaf Akselsen

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Vestfold politidistrikt bør slås sammen med Telemark, mener Politidirektoratet og justispolitikere.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

Dagens 27 politidistrikter bør reduseres med en tredjedel, til 18. Det foreslår Justisdepartementet i en stortingsmelding som legges fram til høsten, i følge VG.

Politidirektoratet foreslår at Vestfold politidistrikt går i kompaniskap med Telemark.

Nestleder i Justiskomiteen og leder for Oslo Ap, Jan Bøhler (Ap) sier til VG at 22. juli har tydliggjort behovet for endring.

– Det har aktualisert behovet for å sikre en god nok beredskap og hvordan de forskjellige distriktene og organene og samarbeidende organer som Forsvaret, Heimevernet, brann og helse kan lokaliseres og samarbeide enda bedre.

– Dagens struktur foreldet

Politidirektoratet mener man må få færre og mer bærekraftige distrikter for å håndtere fremtidens utfordringer.

Lederen av Stortingets justiskomité, Per Sandberg (Frp) er enig, og mener dagens struktur er foreldet.

– Vi må få en ny struktur som tar innover seg det moderne, globaliserte samfunn med dets utfordringer. Samtidig skal større slagkraft gjøre politiet bedre i stand til hurtig å tilpasse seg nye utfordringer, sier han til VG.

– Mer synlig og tilgjengelig politi

Den andre nestlederen i Justiskomiteen, Høyres André Oktay Dahl, er også positiv til forslaget, men vil stille noen krav.

– Høyre vil ha færre politidistrikter, men en klar forutsetning er da at vi skal få et mer synlig og tilgjengelig politi. Antallet avhenger av i hvilken grad målet oppfylles. Vi konkluderer derfor ikke før vi får saken til behandling i Stortinget, sier han til VG.

– To ønsker som vanskelig kan forenes

Lederen av Politiets Fellesforbunds lokallag i Nordre Buskerud, Lill Heidi Tinholt, leder et av Norges minste politidistrikt, med 179 ansatte og 81 000 innbyggere. Skulle det slå seg sammen med Søndre Buskerud politidistrikt, vil det bli et distrikt med nesten 600 ansatte og betjene 270 000 innbyggere.

Hun er skeptisk.

– Skulle vi bli slått sammen er det noe overordnet myndighet beslutter og noe vi må forholde oss til. Det stilles stadig større krav også til politiet, både hva gjelder effektivitet og nærpoliti. Jeg ser at dette er to ønsker som vanskelig kan forenes. Effektivitet kan gå på bekostning av et desentralisert politi, sier hun til VG.

– Samarbeide på tvers av grensene

Tønsbergs Blad har forsøkt å få tak i politimester i Vestfold, Benedikte Bjørnlad for en kommentar, men har ikke lyktes. I fjor sa hun dette om en eventuell sammenslåing:

– I denne utredningen må vi også se på om det er områder hvor vi kan samarbeide på tvers av grensene i stedet for å slå sammen politidistriktene. Her i Vestfold tok vi i sin tid initiativet til Operasjon grenseløs, som har vært en ubetinget suksess med samarbeid mellom flere politidistrikt. Denne måten å jobbe på bør man se nærmere på innenfor annen form for kriminalitet. Det viktigste at vi organiserer oss slik vi mener er best for å klare og løse de oppgaver vi er satt til å løse og som forventes at vi løser, sier politimester Benedicte Bjørnland til Tønsbergs Blad.

Artikkeltags