Vurderer å lage to leiligheter

Andre etasje i det tidligere Sjøfartsmuseet i Prinsens gate 16 kan bli gjort om til leiligheter. Steinar Hvitstein vil ta nærmere stilling til sitt eget forslag i høst.

Andre etasje i det tidligere Sjøfartsmuseet i Prinsens gate 16 kan bli gjort om til leiligheter. Steinar Hvitstein vil ta nærmere stilling til sitt eget forslag i høst. Foto:

Av
Artikkelen er over 6 år gammel

Steinar Hvitstein har vanskelig for å finne kulturelle leietakere til Villa Kultura.

DEL

Han vil gi høsten en sjanse. Men dersom situasjonen ikke har bedret seg innen den tid, vil han vurdere å søke Riksantikvaren og kommunen om å bygge to leiligheter i andre etasje.


Det mener han bør gå i orden, siden bygget opprinnelig var et bolighus.
Etter at Kunstmarked flyttet ut 1. januar, har lokalene stått tomme. En sangpedagog er på vei inn, men én leietaker er langt fra nok. Hvitstein etterlyser derfor lag og foreninger som trenger en møteplass.

Lovet det motsatte

Firmaet hans, Bakgården AS, ga 2.450.000 kroner for den gamle delen av Sjøfartsmuseet i 2009.
«Planen er at dette skal bli et brukshus for allmennheten med fokus på kultur. Jeg kan love at det ikke skal bli advokatkontor eller leiligheter her», sa Hvitstein til Sandefjords Blad da han hadde vunnet budrunden.
– Jeg må vurdere andre muligheter dersom kulturen ikke har behov for dette huset. Det ligger mindre jobb og mer økonomi i å ha leiligheter, sier Hvitstein.
Eiendommen er regulert til «offentlige formål, museum», og ligger i et område som er regulert til «spesialområde bevaring».
– En endring i bruk vil derfor kreve en saksbehandling etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven, sier kontorsjef i teknisk etat, Nils Aspø.

– Publikum bestemmer

Hvitstein har et mål om at Sandefjords befolkning skal ha lyst til å bruke både Bakgården og Villa Kultura.
– Men hvis ingen handler i galleriene eller spiser på kafeene, da er det heller ingen som vil leie. Bakgården har blitt en suksess takket være mange ildsjeler, og vi har fått mange positive tilbakemeldinger. Men det er sjelden mye penger i kultur – dog nok av opplevelser, sier Hvitstein.

– Er folk tregere enn det du forventet da du startet opp?
– Ja, det synes jeg. Mange mener at vi ligger for langt unna Hvaltorvet. Men 500–600 meter er ikke langt å gå, sier Hvitstein.

Opprettholder fredning

Kulturarv stiller seg positive til forslaget om å lage leiligheter.
I oktober i fjor var Riksantikvaren på befaring i Prinsens gate 16 i forbindelse med et prosjekt der de gjennomgår alle fredningsvedtakene som ble gjort i perioden 1923 til 1978.
Fordi bygningen er så sterkt endret og det tilsynelatende er få autentiske bygningsdetaljer igjen fra 1800-tallet, ønsket Riksantikvaren å vurdere om fredningsvedtaket fra 1971 burde oppheves. Men fordi bygningen har svært høy verdi som del av et bevart bygningsmiljø av eldre trehus og er et verdifullt innslag i Sandefjords bybilde, konkluderte Riksantikvaren med at fredningen opprettholdes.
– Man vil kunne tilpasse til en huset en moderne bruk, innenfor de bestemmelsene og kravene man får ved å ha et fredet hus. Vi har sett at det beste for denne typen hus er at de er bebodd og i bruk, sier rådgiver i Kulturarv, Jørgen Solstad.

Artikkeltags