(Tønsbergs Blad)

Rundt 125.000 personer i Vestfold får til sammen 1,3 milliarder kroner tilbake på skatten, viser en fersk oversikt fra Skatteetaten.

Det utgjør 10.000 kroner på hver i snitt. Pengene renner inn på kontoen til de heldige 22. juni.

22.000 skattytere i Vestfold er ikke like heldige og må betale restskatt på til sammen 398 millioner kroner, det vil si 18.000 kroner i snitt.

De øvrige har verken skatt til gode eller restskatt, enten fordi de har betalt riktig beløp på forskudd eller fordi de ikke har skattepliktig inntekt eller formue.

Resten av skattyterne i fylket får skatteoppgjøret mellom 3. august og 25. oktober.

LES OGSÅ: Er du blant de heldige som har 1,4 milliarder kroner til gode?

Mest skattekroner til Tønsberg

Tønsberg er Vestfold-kommunen med skattytere som får mest igjen i årets skatteoppgjør med 10.745 kroner i snitt.

Nest mest får tjømlingene med 10.641 kroner til gode, mens nøttlendingene troner på tredjeplass med 10.625 skattekroner til gode i snitt.

Til gode i Vestfold (i snitt):

■ Tønsberg 10.745 kroner

■ Tjøme 10.641 kroner

■ Nøtterøy 10.625 kroner

■ Sandefjord 10.271 kroner

■ Sande 10.180 kroner

■ Holmestrand 10.138 kroner

■ Svelvik 10.038 kroner

■ Hof 10.000 kroner

■ Larvik 9.982 kroner

■ Horten 9.930 kroner

■ Re 9.893 kroner

LES OGSÅ: Slik får du mest ut av feriepengene 

Ikke sende klage i år

Nytt i år er at du ikke klager på skatten dersom du mener noe er feil.

Fra og med i år skal du endre fastsettingen selv hvis du oppdager feil eller får nye opplysninger etter at skattemeldingen er levert.

Tidligere måtte du sende en klage på skatteoppgjøret til Skatteetaten.

‒ Du er selv ansvarlig for å gi riktige opplysninger til Skatteetaten. Ny skatteforvaltningslov betyr i praksis at når du oppgir inntekt, formue, gjeld og fradrag, fastsetter du ditt eget grunnlag for skatt, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Du kan endre opplysninger opp til tre år etter leveringsfristen.

– Hvis du oppdager feil i opplysningene i etterkant, skal du også endre dette selv. Denne muligheten er raskere og enklere både for deg og for Skatteetaten som skal beregne skatten, sier skattedirektøren.  

Hvis du i etterkant av innleveringsfristen for skattemeldingen oppdager feil, mangler eller nye opplysninger, må du korrigere dette. Det gjelder også om du benyttet leveringsfritak.

Veileder hjelper deg

Skatteetaten har laget en veileder som hjelper deg med å endre skatteopplysninger selv.

Veilederen hjelper deg også med hvordan levere klage i tilfeller der det fortsatt er nødvendig.

Eksmepler kan være endringer i selvangivelser for inntektsår 2015 og tidligere eller endringer i opplysninger som Skatteetaten har fastsatt. Disse har du ikke adgang til å endre selv.