Alle i formannskapet er enige i at det er uheldig hvis folk blir bekymret for at luftkvaliteten i Sandefjord er dårlig.

En rapport fra Norsk institutt for luftmåling (NILU) trekker fram Sandefjord som en av de byene med dårligst luftkvalitet i landet.

Problemet er bare at NILU ikke har foretatt faktiske målinger her i byen.

Kommuneoverlege Ole Henrik Augestad håper og tror at Sandefjord kan bli en av byene der man skal måle mer det neste året. Dermed vil man ha sikre svar våren 2016.

Formannskapet har bestilt en sak hvor man ser hva som uansett kan gjøres for å bedre luftkvaliteten i byen.