Stor konferanse om barn og unge - Vi må bli flinkere til å invitere inn

Frivillige organisasjoner, offentlige instanser og enkeltpersoner er samlet til stor landskonferanse med forebygging blant barn og unge som tema for å hindre at barn og unge faller utenfor i sin oppvekst.