Nå får Viggo endelig gravstein

– Sånn skal ikke folk ha det, sier stenhugger Levi Karlsen. Nå gir han og kona en gravert og ferdig montert gravstein til Viggos gravsted.