Her blir det fortsatt gratis parkering, slik blir prisene og det blir hyggeligere å få bot

Rådmannen er mest opptatt av å øke andelen gående, syklende og kollektivreisende. Flertallet i planutvalget valgte i stedet å prioritere dagens ordning med én times gratis kantsteinsparkering.

Artikkeltags