Politiet legger ut 200.000 nye timer for passbestilling

STORT BEHOV: Passbehovet på Østlandet er stort.

STORT BEHOV: Passbehovet på Østlandet er stort. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

For å fjerne passkøene på Østlandet åpnes det nå for timebestilling 150 dager fram i tid.

DEL

Totalt legges det ut nærmere 200.000 timer for bestilling av pass fram mot sommeren, opplyser Politidirektoratet.

– Vi har i møter med politimestrene i Øst, Sørøst og Oslo politidistrikt blitt enige om å øke antall timer og ressurser slik at situasjonen bedres umiddelbart. Vi må i fellesskap jobbe for å dekke passbehovet i østlandsområdet, sier Ole B. Sæverud, leder av politifagavdelingen i Politidirektoratet.

LES OGSÅ: Politiet vil løse passkaos med SMS

De tre politidistriktene har nå ansatt til sammen 30 nye medarbeidere, både faste og vikarer. Noen av disse er fortsatt under opplæring.

Politidirektoratet mener de tre politidistriktene dermed klarer å møte etterspørselen etter timer for bestilling av pass før sommerferien. I perioden fra mars til august i fjor ble det registrert omtrent 185.000 pass-søknader i disse distriktene.

Fra før var det mulig å bestille time 90 dager i forkant i de tre distriktene der ventetiden har vært lang. Ettersom det viste seg å ikke være tilstrekkelig, er det nå åpnet for timebestilling 150 dager fram i tid.

Det tar inntil ti dager å få et nytt pass. Politiet oppfordrer de som må ha nytt pass før sommeren om å avvente med å bestille time. Og de som ikke trenger pass før sommerferie, bes om å vente til august med å bestille time.

– Det vil bli lagt ut tilstrekkelig antall timer til å dekke behovet fremover, sier Sæverud.

Artikkeltags