Politikerne sier nei til massedeponi i skråningen mot Askjemvannet

80.000 kubikkmeter rene naturlige masser tippet på et 15 dekar stort område nordøst for Askjemvannet i Andebu i en femårsperiode blir ikke aktuelt.