Gjennestad får lov å bli campus, og kan øke elevtallet fra 190 til 250

Gjennestad har allerede en omfattende virksomhet, og vil vokse i framtida. Det synes Sandefjord kommune er hyggelig. Men de har stilt krav om reguleringsplan for det 180 dekar store området.