Format Eiendom får dispensasjon. Nå blir det også Coop Extra på Pindsle

Artikkelen er over 1 år gammel

Siste ord er sagt i hovedutvalget for miljø- og plansaker: Format Eiendom/Nygårdsveien 76 AS får enstemmig tillatelse til fravike i reguleringsplanen for Pindsle.