Bare her vil Sandefjord-politikerne tillate vindmøller. Og under ingen omstendigheter innenfor kommunegrensa

Greit nok med vindkraft, men ikke i vår kommune. Gå heller for flytende vindmøller. Det er den samstemmige konklusjonen i hovedutvalget for miljø- og plansaker.