– Denne «veggen» fikk folk til å bråvåkne

De har ikke gitt opp kampen om bryggemiljøet, de syv foreningene bak Innbyggerforslaget og 1.200 underskrifter på opprop.no tidligere i år. Nå krever de at kommunen igangsetter områderegulering for arealet mellom ferjene i vest, Berggren i øst, Tollbodgata i nord og sjøfronten i sør.