Det ble ikke noe vedtak om kommuneplanen, men politikerne var desto mer opptatt av tog

Høyre, Ap og SV hadde en smørbrødliste av endringsforslag, Frp skulle nedsette en komité og KrF, Miljøpartiet og Senterpartiet hadde ingenting å melde. Desto mer engasjement ble det rundt bordet da utvalgslederen begynte å snakke om tog.