Langvarig tautrekking om Nedre Skjærsnes-nabo har klagerett. Det har hun, mener politikerne. Nå går tvisten til fylkesmannen

Har nabo Liv Reine Ellefsen rettslig klageinteresse, eller har hun ikke? Nei, hevder selger og kjøper av Nedre Skjærsnes gård ved Brunstad i Stokke. Ja, mener planpolitikerne.