– Vi er i en meget krevende økonomisituasjon

Politimester Christine Fossen legger ikke skjul på at politidistriktet har store utfordringer.