Dette er ytterpunktene i alkoholpolitikken – ingen av dem vant

Den ene ville gi spillstedet Dreamport skjenkebevilling for øl, vin og brennevin uten begrensninger. Den andre ville ikke gi bevilling i det hele tatt. Utfallet ble midt imellom.