Nå skal han passe på at barn og unges interesser blir hørt

PASSER PÅ: Ivar Ramberg (t.v.) skal sørge for at Odd Rune Langeland (MDG) og de andre politikerne i miljø- og planutvalget ivaretar barn og unges interesser.

PASSER PÅ: Ivar Ramberg (t.v.) skal sørge for at Odd Rune Langeland (MDG) og de andre politikerne i miljø- og planutvalget ivaretar barn og unges interesser. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Når politikerne vedtar nye utbygginger, skal interessene til barn og unge ivaretas. Den jobben er det Ivar Ramberg som har fått.

DEL

Lovverket slår tydelig fast at alle kommuner skal ha en særskilt ordning, i praksis en utpekt person, som passer på at barn og unge ikke blir oversett i kommunal planlegging. Det kan være på områder som trafikksikkerhet og lekearealer ved reguleringsplaner og utbyggingsprosjekter.

Fram til kommunesammenslåingen ble ordningen praktisert ulikt i de tre kommunene. I gamle Sandefjord var det politikerne i miljø- og planutvalget som selv ivaretok barn og unges interesser. I februar vedtok kommunestyret å legge funksjonen til sekretæren i ungdomsrådet.

Ulempen ved vedtaket var at ungdomsrådet ikke har noen formell sekretær. I praksis var kommunen derfor uten en spesielt oppnevnt person. I september ble Ivar Ramberg midlertidig oppnevnt i rollen, og i siste møte i formannskapet ble han gitt rollen permanent.

LES OGSÅ: Denne talen er til deg, sønnen min

Til Sandefjords Blad sier Ramberg at han vil vente med å kommentere utnevnelsen, og hvordan han vil fungere i rollen, inntil kommunestyret har gjort et endelig vedtak i slutten av november. Det er imidlertid liten tvil om at Ramberg tilfredsstiller kriteriene rådmannen setter til rollen:

«Erfaring fra andre kommuner, lov og veileder tilsier at representanten for barn og unge bør ha barnefaglig kompetanse, forvaltningserfaring, kunne samarbeide tverrsektorielt og inneha en posisjon som sikrer nærhet til saksbehandlingen, samtidig som uavhengighet ivaretas».

LES OGSÅ: – Målet er å gjøre barnevakten trygg i rollen sin

Ivar Ramberg har pedagogisk utdanning og har hatt flere jobber innen undervisning, blant annet som rektor og fungerende leder av PP-tjenesten i Sandefjord. I flere perioder representerte han SV i bystyret, med fast representasjon i formannskapet. Han har også sittet i fylkestinget i flere perioder.

I hovedsak er det områder som ligger under hovedutvalget for miljø- og plansaker som blir Rambergs arena. Der vil han ha møte- og talerett, samt også forslagsrett, dersom utvalget bestemmer det. Han får imidlertid ikke stemmerett.

Artikkeltags