Velgerne vil bo høyere

I valget mellom å bygge boliger på landsbruksarealer, på friluftsområder eller i høyere bygg i byen, svarer klart de fleste det siste.