Velgerne vil bo høyere

Artikkelen er over 1 år gammel

I valget mellom å bygge boliger på landsbruksarealer, på friluftsområder eller i høyere bygg i byen, svarer klart de fleste det siste.