Her er utenbysfolk ikke tillatt

Marit Næss Jørgensen har funnet en kjøper til parsellen i Sandefjord kolonihage, men politikerne nekter henne. Årsak? Kjøperen er ikke bosatt i Sandefjord.