Ber om full gjennomgang av gårdskjøp

Politikerne i Sandefjord opphever godkjenningen av salget av gården Nedre Skjærsnes ved Brunstad i Stokke, og ber om en gjennomgang av konsesjonstildelingen.