Disse får toppverv i kommunen

Harry Gran og Cathrine Andersen, begge fra Frp, skal lede hvert sitt hovedutvalg de fire neste årene.