Et politisk unntakstilfelle: Oisann – hva var dette?

Politikere skal ikke bare være enige – ellers hadde vi trengt kun ett parti. Her er et unntak.