Hatefulle ytringer skal opp i politirådet

Kommunen skal samarbeide tettere med politiet om bruk av Torvet og andre offentlige plasser. Vedtektene om hatefulle ytringer kan også bli strammet inn.